АУДИО РЕКЛАМИ

Следејки ги светските стандарди изработуваме радио реклами и џинглови со еден или неколку вокали (наши водители и соработници) на македонски или албански јазик..

Аудио продукцијата ја сочинува тим од млади и стручни луѓе кои со своите идеи и креативност одговараат на сите барања на клиентот.

Во продолжение преслушајте дел од нашите радио спотови :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *